ANUNȚ PUBLIC

 

         Dl. Florea Florinel a înaintat sesizare la mai multe instituții ale statului cu atribuții în domeniul protecției mediului și sănătate publică, sesizare susținută tot de un număr de 271 de semnături ai locuitorilor din satul Băcel, prin care atrage atenția acestor instituții asupra deficiențelor existente pe teritoriul comunei Chichiș în ceea ce privește aplicarea cu strictețe a prevederilor acordurilor internaționale și cele din legislația națională din domeniu.

      Primăria comunei Chichiș însușește parțial cele semnalate în sesizarea menționată. Considerăm că într-adevăr sunt multe de făcut pentru protecția mediului la standardele europene. În consecință, receptiv la opinia exprimată de petent, opinie susținută de un număr atât de mare de cetățeni ai comunei Chichiș, satul Băcel, instituția noastră este partenerul cetățenilor în vederea implementării măsurilor de protecție a mediului înconjurător și va desfășura o campanie de informare și control în ceea ce privește aplicarea prevederilor legale din domeniu:
         - respectarea întocmai a prevederilor art. 34 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață a populației, aprobată prin OMS nr. 119/2014, prevederi potrivit cărora

       „Îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid-menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă; instalaţiile se întreţin în bună stare de funcţionare; vidanjul se va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate.”

       Totodată, ne exprimăm satisfacția pentru angajamentul cetățenilor comunei Chichiș în vederea conservării și protejării mediului înconjurător.