______________________________________________

 

Furnizare de cursuri gratuite de formare profesională şi orientare profesională în domeniul IT:
• Operator procesare texte, imagini (80 ore)
• Designer pagini web (80 ore)
• Operator introducere, validare şi prelucrare date (720 ore)
• Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (80 ore)
• Administrator de reţea de calculatoare (80 ore)

Mai multe informații AICI!

_____________________________________________